Event Based Intelligence – EBI

هوشمندي تجاري معمول (يا همان business intelligence (BI) ) از آناليز اطلاعات قبلي و وضعيتهاي گذشته ؛ ممکن است راه حلهايي براي آينده پيشنهاد بکند. در اين حالت عمليات جاري اصلاح نميشود بلکه جريان کارها به همان روال قبل ادامه پيدا مي کند و با استفاده از  BI  تصميماتي براي آينده اخذ ميشود و جريان کار براي بعد از اين مورد اصلاح ميشود. بعبارت ديگر ابزاري براي جلوگيري از شکست و مشکل ايجاد شده براي مورد در حال اجرا وجود ندارد . اتفاق مي افتد و عمل با همان وضعيت انجام ميشود بعد مي آيند و آناليز ميکنند و مشکل را ميبينند و تصميم ميگيرند بعد از اين به روش ديگري عمل کنند تا اين شرايط نه چندان مطلوب پيش نيايد بعبارتي از  تکرار مشکلات و کاستيها و تکرار روشهايي که نتايج نامطلوب خواهد داشت ؛ جلوگيري ميشود

برخي مواقع زمان پاسخگويي و اصلاح فرآيندها و جريان کارها بسيار حياتي و تاثير گذارند و لازم است فرآيند درحال اجرا اصلاح گردد تا هزينه هاي گزافي به سازمان تحميل نگردد براي اجراي اين امر ؛  بهتر است که  ابزاري وجود داشته باشد که به کارکنان کمک نمايد همان لحظه وضعيت جاري را ببينند و آناليز نمايند و در همان لحظه نسبت به اصلاح فرآيند اقدام نمايند  . براي اين مورد سناريوي ديگري بنام   (EBI ) event based intelligence مطرح ميگردد ؛ نامهاي ديگري نيز براي اين سناريو اطلاق ميگردد ( مانند ( Business Activity Monitoring (BAM ؛ Complex Event Processing (CEP) )

 

در اين نوع سناريو از معماريهاي متمرکز بر داده بايستي به معماري متمرکز بر رويداد ؛ گرايش پيدا کرد .

اولين نياز اين سناريو داشتن امکان گرداوري رويدادها از منابع متفاوت مي باشد . بايستي از منابع مختلفي مثل  API  ها و وب سرويسها و log هاي سيستم و بانک اطلاعاتي و  … وقايع گرداوري شده و پردازش شوند. سيستم بايستي قادر به شناسايي  رويدادها در نقاط مختلف فرآيند باشد که اين رويدادها ممکن است بصورت خطي نيز نباشند

همچنين EBI   نياز به قابليت مدل نمودن ويژگيها ؛ محدوديتها و وابستگيهاي رويدادها  خواهد داشت. برخي مواقع ممکن است ساختار وقايع ناشناخته باشد که در اين حالت ناچار به استفاده از ابزار ديگري مانند داده کاوي براي استنباط  ويژگي و وابستگي رويدادها استفاده گردد

ماشين پردازش رويدادها مجموعه اي از رويدادها را  از  جريان فرايندها بررسي کرده و با توجه به محدوديتها و با مشخص کردن رويدادي که نبايستي اتفاق بيافتد ؛ در نهايت رويداد مناسبي که بايستي انجام شود مشخص شده و به کاربر پيشنهاد ميگردد

در سطح مراوده با کاربر از داشبوردهاي خاصي  متناسب با هر کاربر براي  مشاهده رويدادها و فرايندها و فعاليتها استفاده ميگردد .  داشبورها براي کاربر  امکان  مشاهده لايه هاي پاييني رويدادها را فراهم مينمايند . امکان جستجوها و پرسشها کاربر را قادر به گردآوري و ضميمه نمودن متون ديگري از بانک اطلاعاتي و مدارک و نامه هاي الکترونيکي و … مينمايد.

(برگرفته از وبلاگهاي  SAP(

 

Advertisements

SAP and Web 2.0

اين نوشته قصد دارد در باره  نواوريهاي انجام شده  در  SAP Web 2.0 بحث نمايد

اولين موردي که بايستي بدان توجه کنيم اين است که از  سه زاويه متفاوت  ميتوان در رابطه با  تعاملات  SAP  با  WEB 2  بحث و بررسي نمود:

 • محصولات و سرويسهايي که  SAP  براي مشتريان خود تهيه نموده است  (  Web 2.0 by SAP)
 • چگونگي استفاده  SAP  از تکنيکها ي  Web 2  بمنظور تعامل با مشتريان و شرکا (Web 2.0 with SAP)
 • چگونگي استفاده از تکنولوژي  Web 2در  SAP(Web 2.0 at SAP)

چه فعاليتهايي  SAP  براي هر يک از موارد فوق انجام مي دهد ؟

–         Web 2.0 by SAP :

 • مفهوم  Web 2  معاني متفاوتي براي افراد مختلف دارد؛ اما بطور کلي اشخاص از آن بمنظور يک يا چند مورد از موارد زير استفاده ميکنند:
 • اينترفيسهاي آسان و قدرتمند : محصولات  Web 2 اينترفيسهاي ساده و جذاب و گويايي دارد که اشخاص را قادر مي سازد دسترسي به اطلاعات داشته و بدون آموزش قادر به انجام وظايفشان باشند
 • امکان استفاده از تکنولوژيهاي Mobile, and Cloud Computing در صورت لزوم و درخواست: نرم افزارهاي  Web 2  تهيه شده تا  با ابزارهاي متفاوتي از طريق تکنولوژي  بر مبناي وب ارتباط داشته باشند
 • همکاري و تعاون : ابزارهاي وب 2 امکان کار افراد را با يکديگر فراهم مي آورد تا بتوانند به اهداف مشترکي دسترسي يابند (در حاليکه امکان گذر از مرزهاي سنتي قبلي مانند کشور و فرهنگ و کمپاني فراهم شده است)
 • شبکه هاي اجتماعي : ابزارهاي وب 2 امکان ارتباط اشخاص را فراهم آورده و اطلاع از آخرين وضعيت آنها نيز در دسترس خواهد بود. SAP  به سازمانها ابزارهاي مورد نياز جهت مونيتور نمودن و بهينه نمودن ارتباطات شبکه اي  داخل و يا بيرون سازمان را فراهم ميکند
 • Mashups  : ابزارهاي وب 2 بصورت باز و با سهولت با ديگر سيستمها  هماهنگ و يکپارچه ميشوند.  SAP يکي از پيشروان  واقعي فرايندهاي تجاري است و دقيقا پي برده است که داشتن يک پل  ارتباطي با ديگر سيستمها و ترکيب اطلاعات از منابع مختلف يک اصل اساسي است.

–         Web 2.0 with SAP :

 • شبکه اجتماعي SAP : سايت شبکه اجتماعي  SAP (SCN)‌بعنوان يکي از بهترينها در صنعت ارزيابي شده است. اين شبکه به اکوسيستم SAP شامل مشتريان ؛  شرکا و همکاران و تامين کنندهگان راه حلها و پرسنل امکان اشتراک  سئوالات و تجربيات را فراهم مينمايد.دامنه وسيعي از تجارت هاي متفاوت و راه حلها و تکنيکهاي متفاوت  در آن پوشش داده ميشود. مجموعه کاملي از ابزارهاي وب 2 براي اعضا تدارک ديده شده است . SCN  بيش از 2 ميليون عضو دارد که روزانه حدود 6000 پست در آن انتشار مي دهند
 • برنامه توسعه نفوذ  SAP :‌ برنامه تهيه شده براي  SAP شامل ميتينگهاي منظم و رويدادها و داشتن زير ساختي براي پاسخهاي سريع و سئوالات مي باشد.
 • مرکز نوآوريهاي نرم افزارهاي تجاري  SAP :   در حال حاضر  SAP  بطور فزاينده اي در حال دستيابي به  نو آوريهايي در زمينه وب 2 است.

–         Web 2.0 at SAP :

 • تمامي پرسنل  SAP  امکان دسترسي  به تمامي مجموعه ابزارهاي وب 2 را از طريق پرتال  داخلي شامل وبلاگها و ويکي ها و اتاقهاي گفتگو  و … دارند.

براي دسترسي به اطلاعات بيشتر به آدرس :‌  SAP Web 2.0 blog.    ميتوان مراجعه نمود.

 

Integrating BI and Text Analysis

بحثهاي فراواني در مورد تاثير و فشار رسانه هاي دسته جمعي بر روي فعاليتهاي تجاري وجود دارد. يکي از مواردي که سازمانها براي بهبود کارايي تجاري خود از رسانه هاي دسته جمعي ميتوانند استفاده کنند ؛ ميتواند عبارت از » درک و فهم بهتر صداي مشتريان خود» باشد.

آناليز متون که از منابعي مانند اتاقهاي گفتگوي Online ؛ وبلاگها ؛ بايگانيهاي مراکز تلفن ؛ سيستمهاي  CRM  ؛ آرشيو نامه هاي الکترونيکي ؛ بازديدها و… حاصل ميشود ؛ امکان دسترسي ؛ آناليز و کمي نمودن داده هاي ساخت نيافته را فراهم خواهد نمود . اين داده ها ي ساخت نيافته ممکن است در مورد  «خود سازمان ؛ محصول و يا خدماتي که سازمان ارائه مي نمايد» باشد.

بعد از آناليز متون اشاره شده ؛ امکان نمايش و تحليل داده ها با استفاده از ابزارهاي معمول BI  بمنظور بهبود کارايي سازمان وجود خواهد داشت. برخي نمونه ها شامل :

–         بهبود وفاداري ؛ ابقا و رشد مشتريان . بوسيله درک بهتر و عکس العمل به بازخوردهاي دريافتي از آنان در مورد محصول و خدمات  غ که کمک به افزايش سود خواهد نمود

–         بهبود کيفيت محصول و خدمات . بوسيله  تعيين پي آمدها و تمايلاتي که شناخته شده و قابل فهم نيستند. که اين امر به دليل اطلاعات نهفته درون متون مي باشد. اين موارد کمک خواهد نمود تا هزينه ها کاهش يابد

شکلهاي زير نمونه اي از شکلهاي داشبورد «صداي مشتريان» مي باشد که از آناليزور متون  SAP  استفاده مينمايد . اينها از متون با فرمت آزاد برگرفته از رضايتمندي مشتريان اخذ شده است

 

 طور سنتي تنها راه استفاده از توضيحات ساخت نيافته مشتريان   عبارت از صرف زمان زياد و بررسي و مرور و علامتگذاري آن مي باشد. با آناليز متون ؛ فرآيند کلاسه بندي هر مورد بصورت اتوماتيک انجام ميگردد.

بعنوان مثال نمودار دايره اي مشخص ميکند که چه مقدار از پاسخها مثبت ؛ منفي و يا بيطرف بوده  است

 

  صفحه مربوط به رقبا نيز توضيحاتي در مورد علاقه و يا عدم علاقه از طريق منابع اينترنتي مانند اتاقهاي گفتگو و يا وب لاگهاست.

 

 صفحه مربوط به نواحي ؛ بيانگر مشکلات مربوط به محصولات و خدمات مربوط به يک ناحيه جغرافيايي است.

اين نوع از اطلاعات ميتواند به مشخص نمودن تمايلات و علاقه مندي افراد يک ناحيه جغرافيايي کمک نمايد.بدين طريق امکان ارائه خدمات بازاربهتر را فراهم خواهد نمود.

پتانسيل بالقوه اي که در رابطه با آناليز متون و استفاده آن در  BI  وجود دارد سازمانها را قادر خواهد نمود تا درک عميقتر و بهتري از مشتري خود داشته باشند و بدين وسيله قادر خواهند بود تصميمات خوبي گرفته و برنامه هاي استراتژيک  خود را بهبود دهند.

 

منبع : وبلاگهاي  SAP  :  http://www.sdn.sap.com

راهنماي مختصر براي انتخاب ERP (Process)

بر اساس تحقيق Technology Evaluation Centers‹ (TEC‹s) ؛ بيش از 80 درصد سازمانهايي که نياز داشته اند که ارزيابي نرم افزارهاي اتوماسيون و بهبود فرآيندهاي تجاري را انجام دهند ؛ از متدلوژي استانداردي استفاده نکرده اند . ولذا زمان و بودجه بيش از انتظاري براي ارزيابي صرف شده است

علاوه بر اين ؛ زمانيکه انتخاب نرم افزار انجام شد و پياده سازي آن صورت گرفت ؛ بيش از 50 درصد پياده سازيهاي نرم افزار با شکست مواجه شده و انتظارات کارکردي را بر آورده نکرده و هزينه ها نيز غير قابل انتظار بوده است. تيمهاي پروژه ها به 3 دليل عمده دچار مشکل ميشوند:

1-     آنها روش موثر و خوبي براي تعريف سئوالات و تحقيق مورد نياز که براي  شروع فرآيند ارزيابي از فروشندگان و محصولات آنها لازم است ؛ نداشته اند

2-     توانايي اولويت بندي ضوابط متفاوتي که براي يک مورد تعريف شده ؛ در ارتباط با مورد ديگر را نداشته اند. در نتيجه اولويت بندي نهايي اغلب متفاوت با نيازها و درخواستهاي مربوط به انتظارات راهبردهاي اوليه است

3-     آنها توانايي گردآوري اهداف ؛ ارزشها و اطلاعات بروز شده در مورد ساير فروشندگان را ندارند. فروشندگان نرم افزار اغلب در مورد محصول و خدمات و توانايي سازمان  خودشان اغراق مينمايند

راه حل چيست؟

راه حل مشکلات اشاره شده در فوق عبارت از » ايجاد فرايند ساخت يافته و قابل تکرار براي تکنولوژي ارزيابي راه حلها و فروشندگان ارائه دهنده نرم افزارهاست».

تجربيات موفق TEC  نشان مي دهد که مشتريان بايستي 5 دسته ي کليدي از معيارها را بايد در نظر داشته باشند. دو دسته اول قابليتهاي محصول را بررسي مي نمايد و 3 مورد بقيه قابليتهاي کلي فروشنده نرم افزار و سازمان او را ارزيابي مي نمايد.

به بررسي اين 5 دسته مي پردازيم:

1-     کارکرد محصول. کارکردمحصول اولين فاز از فرآيند انتخاب نرم افزارهاي  ERP است. اين فاز بررسيهاي مربوط به امکانات و فانکشنهاي ارائه شده در محصول را که در حال حاضر در آن وجود دارد ؛ در بر خواهد داشت . معيارهاي ديگري نيز مانند خدمات و پشتيباني و ماندگاري سازمان فروشنده و همچنين استراتژيهاي آن نيز بايستي در نظر گرفته شود

2-     تکنولوژي محصول : تکنولوژي محصول مشخص کننده ؛ معماري فني محصول و محيط در نظر گرفته اي است که محصول نرم افزاري در آن اجرا خواهد شد. ملاکهاي بعدي ميتواند شامل معماري سيستم ؛ قابليت استفاده نرم افزار ؛ مديريت ؛ زير ساخت و پشتيباني بانک اطلاعاتي ؛ ابزارهاي سيستم ؛ گردش کارها و مديريت مدارک و توان گزارش گيري باشد.

3-     خدمات و پشتيبانيهاي شرکت. اين مجموعه از ملاکها مشخص کننده توان و قابليتهاي سرويسهايي براي پياده سازي و پشتيباني ادامه  کارهاست.يک ارزيابي حرفه اي از خدمات و پشتيبانيها بايستي شامل ارزيابيهاي ماهيتي و کيفيتي باشد. خدمات و پشتيباني شامل دسته هايي مانند ؛ مشاوره ؛ يکپارچگي سيستمها ؛ مهارتهاي مديريت پروژه ؛ پوششهاي جغرافيايي ؛ زبان و زمان پوشش دهي کمکهاي فروشنده و محيط  تحويل خواهد بود

4-     ماندگاري و پايايي سازمان : ماندگاري سازمان زمان بررسي قدرت مالي و مديريتي سازمان مد نظر است. ارزيابيها بايستي ترکيبي از ارزش سهام وال استريت و آناليزهاي کيفي مديريت باشد. تنها با بررسي اين ترکيب ميتوان به ريسک و منفعت سرمايه گذاري سازمان روي يک محصول و فروشنده مشخص دست يافت

5-     استراتژي شرکت . استراتژي شرکت  مشخص کننده مواردي از قبيل  چگونگي توسعه نرم افزار ؛ فروش آن ؛ پشتيبانيها در بازار نرم افزارهاي  ERP است.

منبع : http://www.technologyevaluation.com

 

Intelligence Services and Business Intelligence

بر خلاف تصور عموم که  Business Intelligence  را فقط عبارت از گزارشها و آمار ميدانند ؛ BI   بسيار بيشتر از گزارشها و آمارهاست. بزودي زماني خواهد رسيد که  ؛ آناليز و شبيه سازي عضوي جدايي ناپذير از فرآيندهاي تجاري شوند . سازمانها قادر به برنامه ريزي دقيق تري خواهند شد ؛ و اين برنامه ريزي نه فقط براي يک دوره زماني کوتاه ؛ بلکه براي سالهاي آتي نيز انجام خواهد شد.

 

سئوال اين است که : مديران و خلبانان چه کار مشترکي انجام ميدهند؟

خلبانان از اطلاعات نمايش داده شده در تجهيزات خود بمنظور يافتن ايمن ترين حرکت ممکن از نقطه a  به نقطه  b   استفاده مي کنند.

–         موقعيت دقيق من چيست؟

–         پيش بيني هواشناسي چيست؟

–         قدرت باد پيش رو چيست و چه تاثيري بر مصرف سوخت من خواهد داشت؟

خلبانان از اين سئوالات و پاسخ آنان بمنظور تصميم گيري در مورد اثرات جوي و اينکه چگونه سوخت گيري کنند ؛ استفاده مي نمايند

 

سازمانها از تجهيزات در Business Intelligence(BI)  همانند خلبانان که  کامپيوترهاي پروازشان را بکار مي گيرند ؛ استفاده ميکنند. BI  آناليز و مونيتور اطلاعات را با محاسبه  key performance indicators (KPI)  ها و ايجاد گزارشات انجام مي دهد.  پيتر لمن (Peter Lehmann)  استاد سيستمهاي اطلاعاتي در Stuttgart    Media University (HdM)   و يکي از مديران انستيتوي  Business Intelligence  ؛ BI  را بعنوان سرويسهاي هوشمند سازمانها تعريف مي نمايد

 BI   کمک ميکند تا سازمانها :

–         در مسير خود باقي مانده

–          موقعيت خود را محاسبه کرده

–          بدانند که آيا آنان از دور خارج مي شوند يا خير ؟

–          معيارها و سنجشهاي لازم را گرفته

–         و از فرصتها استفاده نمايند

 همانگونه که کامپيوترهاي پروازي کمک ميکنند خلبان بهينه ترين مسير را پيدا نمايد

 

پاداش بزرگ و سرمايه گذاري کوچک :

امروزه توزيع اطلاعات روشي کم خرج و آسان شده است.تنها سرمايه لازم عبارت از اجزايي از سيستمها جهت استخراج  BI  هاست.براي انتخاب اجزاي سيستم ابتدا لازم است مشخص شود چه اطلاعاتي لازم است و چگونه استخراج و دسته بندي اطلاعات از بين اطلاعات نا مربوط انجام ميگردد .در اينجا ابزارهايي که گزارشات اتفاقات استثنايي وغير معمول را تهيه مي کند بسيار حياتي خواهد بود . اين گزارشات کمک خواهند کرد تا براي عبور از نقاط بحراني و تصميم گيري در مورد تغييرات لازم و حياتي بسرعت انجام گردد و عکس العملهاي سريعي اعمال گردد

 

پيش بيني بجاي بازبيني :

سازمانها بطور معمول از 5 فاز  BI  عبور ميکنند تا اينکه «سرويس هوشمند» آنان بهتر کار کند.

–         فاز اول : در اين فازنياز هست تا بتوان اطلاعات آماري مربوط به گذشته را نمايش داد. مديران معمولا ميخواهند بدانند عملکردشان ماه گذشته و يا فصل گذشته چگونه بوده است.

–         فاز دوم :  ابزارهاي   BI  آناليزکارآيي را بر عهده دارند- نه فقط چه عملکردي داشته اند بلکه اين مورد چرا پيش آمده است .

 • چگونه اين بخش از کمپاني بهتر از ديگري عمل کرده است؟
 • چه محصول يا مشتري بيشترين و يا کمترين سود را داشته است ؟
 • بيشتر سازمانها در اين فاز هستند ؛ آنان  فرصتهاي نهان در اطلاعات و فرآيندهايشان را از دست مي دهند.

–         فاز سوم :  سازمانها آناليز اطلاعات را بمحض وقوع انجام مي دهند؛ اين امر امکان مي دهد تا آنان بدانند چه اتفاقي در اين لحظه دارد به وقوع مي پيوندد.سازمانها  اين اطلاعات لحظه اي را بدست آورده و تصميم گيران مجبور به درخواست مقادير مربوط به کارايي نيستند بلکه اين مقادير بصورت اتوماتيک ارسال مي گردد. اين امر باعث کاهش هزينه و کاهش فعاليتهاي مربوط به ارتباطات داخلي را باعث مي شود

–         فاز چهارم:   BI  نگاه به آينده است .( براي مثال آناليز گرايشها و استعدادها)

 • چه نوع برداشتي خواهيم داشت؟
 • اگر متوسط دما در بهار 20 درجه باشد؟
 • ميزان بارندگي چه تاثيري خواهد داشت؟
 • ميانگين فروش محصول زمانيکه ما براي فروش اقدام خواهيم کرد چه خواهد بود؟

–         فاز پنجم :  کمپاني سناريوهاي بسيار مفيد تر و سود آورتري را براي چند سال آينده ترسيم خواهد نمود.»من نياز دارم بدانم چه چيزي در درجه اول اهميت براي کمپاني من قرار دارد ؛ و نياز به محاسبه  KPI  هاي نا متناقض از تمام بخشها و موقعيتها دارم» .

 

موارد اشاره شده در فوق ؛  براي فروشندگان نرم افزارها چه معني مي دهد؟   بسياري از تهيه کنندگان  BI  از مرحله گزارش گيري  شروع کرده اند. آنان بايستي ساير اجزاي مهم و حياتي سيستم خود را مانند  اطلاعات بلادرنگ ؛ فانکشن هاي برنامه ريزي ؛ و داده کاوي را ارتقا دهند. تنها يک سيستم يکپارچه کافي نيست بلکه BI  بايستي در حوزه عملکردي خود ؛ سيستم کاملي را ارائه نمايد.

اين امر نياز به تجهيزاتي دارد تا اطلاعات مرتبط را از توده اي از اطلاعات دنبال نمايد. سازمانهايي که معماري service-oriented  استفاده نموده اند ميتوانند يک بازنگري به اجرا و مولفه هاي سيستم خود داشته باشند- اينها انعطاف پذيري و قابليت لازم را در يک سيستم يکپارچه خواهند داشت و قادر خواهند بود که پاسخ به نيازهاي جديد را در  BI  را پياده نمايند

 

اطلاعات براي همه:

کاربران  BI  يک گروه ويژه نيستند. قبلا ؛  BI  براي تهيه اطلاعاتي براي مديران استفاده مي شد تا آنان قادر به آناليز کارايي سازمان باشند. اما امروزه هر کارمندي مي تواند به  BI  دسترسي داشته و متناسب با وظيفه اش از آن استفاده نمايد. در پورتالهاي On line  ؛ خود کاربران اطلاعات بروز را بدست آورده و از اين دانش در انجام کارهايشان استفاده مي نمايند

با پيش رفت اين روند ؛ برنامه هاي Office   استاندارد ابزار  BI  را در خود جاي دادندتا اين امکان را به کاربر بدهند که بدون وارد شدن در نرم افزارهاي ديگر اطلاعات مورد نياز و آناليز آن را  بدست آورند.بعلاوه چون محيط کاري يکسان خواهد شد  BI  پرسنل بيشتري را که قبلا ان را مشکل مي دانستند بخود جذب خواهد نمود.

اما اينکه کدام کمپاني قادر به استفاده از آخرين تکنولوژي خواهد بود بستگي به اين خواهد داشت که مدل داده هاي آن کمپاني چگونه اند. فقط يک معماري استاندارد براي data  و Metadata ميتواند يک ابزار BI  خبره و کامل  با ورودي که نياز دارد را تهيه نمايد .

 

Introduction to Oracle Customer Intelligence

درک و تصور سازمان از مشتريهايش از بسياري جهات بسيار مهم و حياتي است. اين درک و تصور باعث خواهد شد تا قدرت و توان جهت ايجاد مدل بهينه اي از:

 • پيش بيني ها
 • فرصتهاي فروش بهتر
 • برنامه هايي براي ادامه همکاري با مشتريان
 • برنامه هاي مناسب براي سرويس دهي بيشتر
 • جلب اطمينان مشتري

 ايجاد گردد. با ايجاد اين مدل بهينه بطور اجمال  افزايش سطح شناخت و درک مشتري فراهم خواهد گرديد.

بطور اجمال ميتوان گفت که Oracle Customer Intelligence(OCI) يک نمايشگر اطلاعات مشتريان است که امکان دسترسي و مشاهده اطلاعات مشتريان را در پهنه سازمان فراهم مينمايد.OCI ابزار مشاهده اطلاعات را به نحوي فراهم مي آورد که امکان جستجو و مشاهده جزئيات اطلاعات مشتريان را در پهنه سازمان داشته باشيد. با اين ابزار شما مي توانيد جستجوهايي براي يک مشتري خاص و يا گروهي از مشتريان را داشته باشيد

OCI همچنين يک ابزار تحليلي است که بوسيله اندازه گيري سود دهي؛  در آمد ؛ ابقا ؛ رضايت ؛ چرخه حيات ؛ وفاداري و صداقت ؛  امکان مديريت مشتريان را فراهم مي نمايد.در کنار اين امکان اندازه گيري ابزاري نيز جهت تحليل اثر اين پارامترها بر بقا و افزايش سود آوري نيز فراهم خواهد بود

با فراهم آوردن يک محيط نمايشي و گرافيکي از نتايج تحليلهاي عايدي ؛ سودآوري ؛ بقاي مشتري ؛ رضايت مشتري ؛ بوسيله اين محصول  چرخه همکاري مشتري و ادامه و بهبود اين همکاري را فراهم مي نمايد.

اين  اطلاعات گرافيکي ميتواند بصورت کلي و در سطح بالا مشاهده شده و يا با تمرکز بر يک مورد خاص مانندگروهي از مشتريان در يک دوره زماني خاص و يا بر روي يک مشتري خاص مشاهده گردد

اين اطلاعات تحليلي ميتواند در جهت برنامه ريزيهاي استراتژيکي بقاي مشتري ؛ فروش موفق و کارا سازمان را ياري دهد.

 

مفاهيم و رويه هاي  Oracle Customer Intelligence :

 

يک عامل کليدي پيشرفت براي سازمانها جهت  فعاليتها و عمليات در محيط رقابتي امروزي ؛ داشتن استراتژي جامع و مشتري مدار خواهد بود

براي نگهداري رشد و ماندگاري سازمانها لازم است از استراتژيهاي زير استفاده گردد:

–         رشد مشتريان و تقاضاها

–         نگهداشتن مشتري

–         فعاليت در جهت ادامه کار با مشتريان و پرداخت بيشتر آنان . بايستي از وفاداري و رضايت  مشتريان فعلي از محصولات و خدمات ارائه شده ؛مطمئن شد

 

بمنظور افزايش در آمد و حداکثر نمودن سود لازم است به سئوالات زير پاسخ داده شود:

–         چه تعداد مشتري در گذشته بدست آورده ايم؟

–         اين مشتريان از کجا هستند(گروه مشتريان ؛ ناحيه ؛ بخش بازار و…)

–         خريدار چه چيزي هستند؟

–         چه موقع خريد ميکنند و اين امر اغلب کي اتفاق مي افتد؟

–         چه ميزان  خريد مي کنند؟

–         چه ميزان  سود مند هستند؟

–         هنوز آيا آنان از ما مي خرند؟ اگر بله ؛ چرا؟ و اگر نه ؛ چرا نه؟

–         مشتريان ما ؛ چه ميزان از محصول و يا خدمات ما راضي و خشنود هستند؟

–         اگر صد در صد راضي نيستند چه چيزي اشتباه است؟

–         با ملاحظه و بررسي کلي مشتريان  ؛ چه کسي بيشتر صرف مي کند ؟ و چه کسي کمتر ؟ و چه کسي مشکل دارد؟

–         با ملاحظه و بررسي کلي مشتريان  ؛ چه کسي بيشتر و چه کسي کمتر با ارزش است؟

–          آيا ما ارزش مشتري را ميدانيم؟ (نگرش به مشتري بعنوان دارايي با ارزش)

–         الگوهاي خريد ؛ عادات و گرايشهاي مشتريان ما چگونه است؟

–         چگونه ما ميتوانيم اين اطلاعات را بمنظور بدست آوردن مشتريان جديد و پيش بيني رفتار مشتريان ارتقا دهيم؟

–         آيا ما ميتوانيم تمامي تراکنشها و سوابق را در مورد يک مشتري بدست آوريم؟

 

کاربران Oracle Customer Intelligence :

 

اين نرم افزار براي گروههاي کاربري زير طراحي شده است :

مديران ارشد :مديران سازمان ميتوانند Performance  تمامي سازمان را مشاهده نموده و براي تصميم گيريهاي استراتژيک اطلاعات هريک از مشتريان را بازيابي نمايند

مديران مياني : مديران ميتوانند  نظارت بر Performance  واحد عملياتي مربوط به خود را داشته و با سنجش معيارهاي اندازه گيري متنوع نسبت به تعيين نواحي پيشرفت اقدام نمايند

تحليل گران تجاري : تحليل گران تجاري سازمان ميتوانند اسناد بهادار مشتريان را بررسي کرده تا رابطه علت و معلولي فرآيندها را پيدا کنند

 

وبلاگ هاي SAP و ORACLE

نگاهي به وبلاگ دو غول نرم افزاري دنيا ( SAP و Oracle ) شايد خالي از لطف نباشد و شايد بتوانيم از آنها ايده نيز بگيريم :

براي ديدن  وبلاگهاي  SAP ميتوان مثلا به آدرس https://www.sdn.sap.com/irj/scn/sdnweblogs/topics   سر زد .

تعداد زيادي مطالب در موضوعات مختلف را در اين ادرس ميتوان يافت (کهنه و نو ويا حتي داغ داغ) . مطمئنا براي هر رشته اي در اين وبلاگها مطالب مفيدي يافت خواهد شد. ليست عناوين مباحث وبلاگها طولاني است . بعنوان مثال مطالبي در مورد  ABAP  و  CRM  و  ERP  و JAVA  و PHP و  BI  و RFID و  PERL و … در اين آدرس وجود دارد.

توئيت هاي اين شرکت نيز در گروههاي متفاوتي وجود دارد بعنوان نمونه :

 

http://twitter.com/sapinfo

·         Bio The information platform for the SAP community. Read about customers, partners, and the ecosystem.

http://twitter.com/sapnews

·         Bio Latest SAP news and press releases

http://twitter.com/sapnetwork

·         Bio Connect, Collaborate and Contribute. These tweets are from SAP Community Network (SCN) blog posts https://www.sdn.sap.com/irj/scn/weblogs

 

وبلاگهاي اوراکل :

اگر به سايت www. Oracle.com  سري بزنيد بخشي با عنوان :

 EVENTS AND NEWS  وجود دارد . يکي از مباحث مطرح در اين بخش  BLOGS  مي باشد با انتخاب اين گزينه صفحه اي را مشاهده خواهيد کرد با اين سه عنوان :

–         Technology Network Blogs : چيزهايي که درذهن  Developer  ها و  DBA  هاي اوراکل  هست

–         Oracle Executive Blogs  : اخبار و نظرات گردانندگان   Oracle Fusion

–         Oracle Application Blogs :  اشتراک گذاري نظرات و عقايد مديران و پرسنل  اوراکل و افراد ديگر (غير پرسنل اوراکل) در باره  application  هاي اوراکل

در زير هر عنوان از عناوين فوق تعدادي وبلاگ وجود دارد که در زمينه هاي مشخص شده به بحث و تبادل نظر پرداخته اند . عنوان شده که «نظرات و عقايد نويسندگان لزوما نظر  اوراکل نيست»