فوتبال کره شمالي و مردم آن

–          مرز اين کشور در حدود سالهاي 1950 در جنگ کره  مشخص شده در آن زمان شوروي و چين از کره شمالي و آمريکا از کره جنوبي طرفداري ميکرده. بعد از مرز بندي بسياري از اعضاي خانواده ها در دو کره تقسيم شده اند

–          مربي تيم در مصاحبه اش گفته که ما براي رهبر خودمان بازي ميکنيم

–          داشتن موبايل در اين کشور براي مردم جرم محسوب ميشود

–          يکي از مربيان ايراني که مدت يکماه براي آموزش دادن به آنجا رفته بود ميگفت : مردماني بسيار خونگرم و با هوش هستند . از 24 نفري که در کلاس ايشان شرکت ميکردند فقط 1 نفر با ماشين مي آمده و بقيه  مسير زيادي را پاي پياده مي آمده اند

–          به گفته ايشان فقط 2 زمين چمن در اين کشور هست و بقيه زمينهاي خاکي

–          رهبر اين کشور عاشق بسکتبال و فيلم است . يک توپ بسکتبال امضا شده از طرف رئيس جمهور يک کشور(احتمالا آمريکا) و مجموعه جواهري در قصر(يانگوم) هديه رئيس جمهور کره جنوبي به ايشان است

–          هيچ خبرنگاري از طرف اين کشور براي بازيها اعزام نشده بود

–          هرتيم بايستي 3 دروازه بان معرفي ميکرد که اين کشور دو دروازه بان داشته که ناچار شده يکي از مهاجمان خود را بعنوان دروازه بان معرفي کند

و اين جملات از اين» وب لاگ خوب »    یک ملت با یک فرهنگ چند دهه پیش با یک خط کش جغرافییایی مرزبندی میشه و نیمی اصول اقتصاد را از مارکسیسم اقتباس میکنند نیمی هم سیستم اقتصاد بازار آزاد را. نتیجه عمل هم میشه این که از سال ۱۹۹۰ تا حالا یعنی حدود ۲۰ سال درآمد سرانه کره جنوبی ۲۰ برابر هموطنش میشه در کره شمالی.»

–          و من چقدر حس ميکردم که مردم اين کشور را درک ميکنم. در بازي با برزيل چقدر دلم ميخواست اين کشور نبازد

–          ….

–          و در نهايت  «5 سال کار در معادن براي بازيکناني که به نظر رهبرانشان کم فروشي کرده اند» بعنوان جايزه براي آنان

Advertisements