SAP and Web 2.0

اين نوشته قصد دارد در باره  نواوريهاي انجام شده  در  SAP Web 2.0 بحث نمايد

اولين موردي که بايستي بدان توجه کنيم اين است که از  سه زاويه متفاوت  ميتوان در رابطه با  تعاملات  SAP  با  WEB 2  بحث و بررسي نمود:

 • محصولات و سرويسهايي که  SAP  براي مشتريان خود تهيه نموده است  (  Web 2.0 by SAP)
 • چگونگي استفاده  SAP  از تکنيکها ي  Web 2  بمنظور تعامل با مشتريان و شرکا (Web 2.0 with SAP)
 • چگونگي استفاده از تکنولوژي  Web 2در  SAP(Web 2.0 at SAP)

چه فعاليتهايي  SAP  براي هر يک از موارد فوق انجام مي دهد ؟

–         Web 2.0 by SAP :

 • مفهوم  Web 2  معاني متفاوتي براي افراد مختلف دارد؛ اما بطور کلي اشخاص از آن بمنظور يک يا چند مورد از موارد زير استفاده ميکنند:
 • اينترفيسهاي آسان و قدرتمند : محصولات  Web 2 اينترفيسهاي ساده و جذاب و گويايي دارد که اشخاص را قادر مي سازد دسترسي به اطلاعات داشته و بدون آموزش قادر به انجام وظايفشان باشند
 • امکان استفاده از تکنولوژيهاي Mobile, and Cloud Computing در صورت لزوم و درخواست: نرم افزارهاي  Web 2  تهيه شده تا  با ابزارهاي متفاوتي از طريق تکنولوژي  بر مبناي وب ارتباط داشته باشند
 • همکاري و تعاون : ابزارهاي وب 2 امکان کار افراد را با يکديگر فراهم مي آورد تا بتوانند به اهداف مشترکي دسترسي يابند (در حاليکه امکان گذر از مرزهاي سنتي قبلي مانند کشور و فرهنگ و کمپاني فراهم شده است)
 • شبکه هاي اجتماعي : ابزارهاي وب 2 امکان ارتباط اشخاص را فراهم آورده و اطلاع از آخرين وضعيت آنها نيز در دسترس خواهد بود. SAP  به سازمانها ابزارهاي مورد نياز جهت مونيتور نمودن و بهينه نمودن ارتباطات شبکه اي  داخل و يا بيرون سازمان را فراهم ميکند
 • Mashups  : ابزارهاي وب 2 بصورت باز و با سهولت با ديگر سيستمها  هماهنگ و يکپارچه ميشوند.  SAP يکي از پيشروان  واقعي فرايندهاي تجاري است و دقيقا پي برده است که داشتن يک پل  ارتباطي با ديگر سيستمها و ترکيب اطلاعات از منابع مختلف يک اصل اساسي است.

–         Web 2.0 with SAP :

 • شبکه اجتماعي SAP : سايت شبکه اجتماعي  SAP (SCN)‌بعنوان يکي از بهترينها در صنعت ارزيابي شده است. اين شبکه به اکوسيستم SAP شامل مشتريان ؛  شرکا و همکاران و تامين کنندهگان راه حلها و پرسنل امکان اشتراک  سئوالات و تجربيات را فراهم مينمايد.دامنه وسيعي از تجارت هاي متفاوت و راه حلها و تکنيکهاي متفاوت  در آن پوشش داده ميشود. مجموعه کاملي از ابزارهاي وب 2 براي اعضا تدارک ديده شده است . SCN  بيش از 2 ميليون عضو دارد که روزانه حدود 6000 پست در آن انتشار مي دهند
 • برنامه توسعه نفوذ  SAP :‌ برنامه تهيه شده براي  SAP شامل ميتينگهاي منظم و رويدادها و داشتن زير ساختي براي پاسخهاي سريع و سئوالات مي باشد.
 • مرکز نوآوريهاي نرم افزارهاي تجاري  SAP :   در حال حاضر  SAP  بطور فزاينده اي در حال دستيابي به  نو آوريهايي در زمينه وب 2 است.

–         Web 2.0 at SAP :

 • تمامي پرسنل  SAP  امکان دسترسي  به تمامي مجموعه ابزارهاي وب 2 را از طريق پرتال  داخلي شامل وبلاگها و ويکي ها و اتاقهاي گفتگو  و … دارند.

براي دسترسي به اطلاعات بيشتر به آدرس :‌  SAP Web 2.0 blog.    ميتوان مراجعه نمود.

 

Advertisements